• مدیریت نشر دانش در ائتلاف های استراتژیک تاثیرات اعتماد، تعهد و قراردادهای رسمی در قابلیت نوآوری سازمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 342
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بنگاه های کوچک و متوسط (smes)، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها بر عهده دارند. با این وجود، بنگاه های کوچک و متوسط، از لحاظ امکانات مالی، منابع فیزیکی و مدیریتی کمبودهای مهمی دارند. یکی از راه های رفع این کمبودها روی آوردن این شرکت ها به ائتلاف استراتژیک با شرکت های دیگر است. اگر چه ائتلاف استراتژیک فرصتی برای به اشتراک گذاری دانش و اعمال نفوذ را ارائه می دهند، آن ها خطر نشر دانش به شرکت های همکار را نیز در بر می گیرند. هدف نهایی مطالعه بررسی تاثیر نشر دانش در ائتلاف های استراتژیکی بر قابلیت نوآوری سازمانی در بانک پاسارگاد مشهد است. جامعه آماری کلیه کارکنان بانک پاسارگاد است که به روش نمونه گیری نمونه گیری تصادفی انتخاب گشته اند. برای جمع اوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نیز آزمون های همبستگی پیرسون و فریدمن مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین نشر دانش و قابلیت نوآوری سازمانی در ائتلاف استراتژیک بانک پاسارگاد رابطه منفی معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها