• ارزیابی ایمنی و ریسک با رویکرد تلفیقی سیستم مدیریت یکپارچه (ims) و تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان)

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/02/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/02/17
  • تعداد بازدید: 300
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارزیابی ایمنی و ریسک با رویکرد تلفیقی سیستم مدیریت یکپارچه (ims) و تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان)

   در پژوهش حاضر به ارزیابی ایمنی و ریسک با رویکرد تلفیقی سیستم مدیریت یکپارچه (ims) و تصمیم گیری چندمعیاره در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان پرداخته شد. لذا در گام اول 56 ریسک موثر بر ایمنی شناسایی شد. سپس در گام دوم ریسک های شناسایی شده بر اساس استاندارد pmbok طبقه بندی شدند. در گام سوم به ارزیابی ریسک ها با تشکیل ماتریس احتمال- اثر پرداخته شد. در گام چهارم به انجام اقدامات اصلاحی و کنترلی در راستای بهبود مستمر سیستم و ارتقاء شاخص های ایمنی و مدیریت ریسک بر اساس سیستم مدیریت یکپارچه پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که همه ریسک های ناحیه قرمز (ریسک های بحرانی)، پس از انجام اقدامات اصلاحی و کنترلی به نواحی زرد و سبز قرار گرفتند و از حالت بحرانی خارج شدند. در پایان به تجزیه و تحلیل کمی سطح ایمنی و مدیریت ریسک قبل و بعد از بکارگیری سیستم مدیریت یکپارچه (ims) با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره پرداخته شد. بدین منظور ابتدا چگونگی روابط بین ریسک ها با استفاده از dematel تعیین شده و سپس اوزان ریسک ها به وسیله anp محاسبه شدند و در نهایت سطح ایمنی و مدیریت ریسک قبل و بعد از بکارگیری سیستم مدیریت یکپارچه با استفاده از روش vikor مقایسه شد. با توجه به نتایج این گام مشخص شد که سطح ایمنی بعد از بکارگیری سیستم مدیریت یکپارچه از سطح ایمنی قبل از بکارگیری سیستم مدیریت یکپارچه به طور معناداری بالاتر بوده است. هم چنین میزان موفقیت مدیریت ریسک بعد از بکارگیری سیستم مدیریت یکپارچه از میزان موفقیت مدیریت ریسک قبل از بکارگیری سیستم مدیریت یکپارچه به طور معناداری بیشتر بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها