• بررسی نور در القای حس معنوی در معماری مساجد

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/23
  • تعداد بازدید: 294
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی نور در القای حس معنوی در معماری مساجد

  معماری از طرفی مظهر الهی است و از طرفی مظهر اسمی که به عنوان مکان، ورای عالم ماده قرار دارد. بدین ترتیب ماهیتی بینابین دارد که در آن زمین و آسمان و ملک و ملکوت به هم می رسند و متحد می شوند. بنابراین معماری با تجلی وجود سر و کار پیدا می کند و پرده از راز هستی بر می دارد. سلسله مراتب فضایی در مساجد، که مسلمان را از کثرت و هیاهوی عالم مادی به خلوت و وحدت حقیقی و حرم امن و خلوت گزیدن با خداوند می رساند. پس از مرگ حجاب های مادی وجود انسان در عالم برزخ کنار رفته و تبدیل به نام تمامی صفاتی که در دنیا کسب کرده است می شود و راز بودنش بر خودش آشکار می گردد می توان آن را همان برزخ مادی وی در این جهان دانست که خالق آن انسان است. معماری به این صورت با نمایان شدن و ظاهر شدن وجود که همان حقیقت باشد سروکار پیدا می کند. این مقاله به شناسایی هر چه بیشترابعاد کیفی و نقش نور در ایجاد فضای معنوی می پردازد. روش های گردآوری داده ها به صورت اسنادی، میدانی، وروش تحقیق آن ها به شیوه توصیفی، تحلیلی بوده است. یافته های تحقیق نشان دهنده است که از آنجایی که نور مورد استفاده در معماری کهن، ترکیبی از رنگ ساخته شده است بنابراین باید گفت که زیبایی که به چشم می آید از پرتو نور و روشنایی است و گرنه در تاریکی، زیبایی مفهومی ندارد. نور و روشنایی چه ظاهری و چه عرفانی باعث می شود که زیبایی به چشم آید و رنگ و سایر زیبایی های شیء جلوه کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها