• تاثیر رنگ و انیمیشن بر میزان توجه بینندگان ورزشی به علائم اسپانسری تلویزیونی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 600
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تاثیر رنگ و انیمیشن بر میزان توجه بینندگان ورزشی به علائم اسپانسری تلویزیونی

  زمینه و هدف: رقابت برای کم توجهی تماشاگران ورزشی یک چالش درحال رشد در صنعت اسپانسری است. از این رو اسپانسرهای تلویزیونی در جهت تاثیر بیشتر و جذب مخاطب، باید به تاثیر رنگ و انیمیشن به عنوان عوامل کلیدی و تاثیرگذار در جهت توجه و جذب مخاطب بیشتر توجه نمایند. لذا هدف این مطالعه، بررسی تاثیر رنگ و انیمیشن بر میزان توجه بینندگان ورزشی به علائم اسپانسری تلویزیونی است.

  روش کار: بررسی هدف این مطالعه از طریق تحلیل و ارزیابی مبانی نظری و مطالعات انجام شده است، که به طور کلی می توان روش کار این مطالعه را از مطالعات توصیفی و مروری دانست.

  یافته ها: نتایج مطالعه حاکی از آن است که بینندگان از طریق رنگ با محیط پیرامون ارتباط برقرار می کنند و به آن یا تعلق می گیرند و یا آن را پس می زنند، بنابراین رنگ تاثیر بسزایی در درک محیط دارد. هم چنین از آنجا که انیمشن های تلویونی امروزه بیش ترین تولیدات را داشته، استفاده از رنگ های جذاب تا زمان که یک تعادل مطلوب بین تسهیل بازاریابی موفق مرتبط با اسپانسری و حفظ یکپارچگی ورزش وجود داشته باشند می تواند بر میزان توجه بینندگان تلویزیونی تاثیر مثبتی داشته باشند.

  نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از مطالعه در صورت حفظ تعادل بین تسهیل بازاریابی و اسپانسری می توان نتایج دلخواه را کسب نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها