• تأثیر خودکنترلی در نمایش الگوی ماهر ویدئویی بر یادگیری دریبل فوتبال

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 293
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تأثیر خودکنترلی در نمایش الگوی ماهر ویدئویی بر یادگیری دریبل فوتبال

  زمینه و هدف: الگودهی خودکنترل یعنی ارائه الگو به یادگیرنده در زمان هایی که خود او درخواست کند. این شیوه به مشارکت فعال نوآموز در فرآیند یادگیری منجر می شود و این نوع تمرین در مقایسه با برنامه های تجویزی، بیشتر با نیازها و ترجیح های اجرا کننده ها مطابقت دارد. هدف از اجرای تحقیق حاضر تعیین تأثیر خودکنترلی در نمایش الگوی ماهر ویدئویی بر یادگیری دریبل فوتبال در نوجوانان با سطح مهارت نیمه ماهر بود.

  روش کار: تعداد 30 شرکت کننده نوجوان با میانگین سنی حدود 14 سال بصورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و بصورت تصادفی در سه گروه 10 نفری (خودکنترل، جفت شده، و کنترل) گمارش شدند. مرحله اکتساب شامل نه جلسه تمرین (هر هفته سه جلسه) بود و شرکت کنندگان در هر جلسه 10 کوشش تمرین دریبل فوتبال را انجام دادند. 72 ساعت بعد از آخرین جلسه اکتساب، آزمون یادداری و سپس آزمون انتقال (دو کوشش برای هر آزمون) اجرا شد.

  نتیجه گیری: نتایج مربوط به مرحله اکتساب نشان داد که تمامی گروه ها در طول جلسات اکتساب پیشرفت داشتند اما از جلسه ششم این تفاوت بین گروه ها معنادار شد و گروه الگودهی خودکنترل پیشرفت بیش تری را تجربه کرد. هم چنین یافته های مربوط به مراحل یادداری و انتقال نشان داد که گروه الگودهی خودکنترل نسبت به سایر گروه ها عملکرد بهتری داشت، گروه کنترل در این جلسات ضعیف ترین عملکرد را از خود نشان داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها