• تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل بی کربنات سدیم بر لاکتات خون شناگران زن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 285
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل بی کربنات سدیم بر لاکتات خون شناگران زن

  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر کوتاه مدت مکمل بی کربنات سدیم بر لاکتات خون و توان بی هوازی شناگران زن مشهد بود. در این تحقیق تجربی از جامعه آماری شناگران زن مشهد 50 نفر داوطلب شدند و از بین این 50 نفر 30 نفر بصورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند وبه صورت تصادفی به دو گروه 15 نفری تجربی و گروه دارونما تقسیم شده اند. گروه تجربی 300 میلی گرم بی کربنات سدیم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن و گروه دارونما به همین اندازه نشاسته در 200 سی سی آب مصرف کرده اند. از شناگران در دو مرحله خون گیری شد. یک مرحله قبل ازمصرف مکمل و در مرحله بعد بلافاصله بعد از رکورد 50 متر شنا نمونه خون گرفته شد. برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون گروه های تجربی و دارونما از t همبسته استفاده شد. از هر گروه پیش آزمون (یک هفته قبل) و پس آزمون برای اندازه گیری توان هوازی رکورد 50 متر گرفته شد. داده های خام با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر بدست آمد. مصرف بی کربنات سدیم باعث افزایش 28% ph خون شده واز کاهش آن دراثر فعالیت جلوگیری نموده و در نتیجه می توان از آن به عنوان انرژی زا و بهتر کننده عملکرد ورزشکاران استفاده کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها