• تحلیل و بررسی و مقایسه و تطبیق تزئینات شاه نشین در خانه های سنتی شهر اردبیل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 989
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقاله حاضر در صدد تحلیل و بررسی و مقایسه و تطبیق تزئینات شاه نشین در خانه های سنتی شهر اردبیل است. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است و جامعه ی آماری موجود 16 خانه در شهر اردبیل که 9 خانه به ثبت سازمان میراث فرهنگی استان رسیده است، 3 خانه متروکه و غیر قابل سکونت و 4 خانه شخصی می باشد. نمونه های بررسی شده در این مقاله مشتمل بر 4 خانه اعم از خانه های میرفتاحی، خادم باشی، صادقی و وکیل الرعایا می باشد. با بررسی نقشه ها و تحقیقات میدانی صورت گرفته از این خانه ها به مقایسه و تطبیق تزئینات شاه نشین در خانه های سنتی شهر اردبیل پرداخته شده است. به دلیل مطالعات پژوهشی بر آثار معماری سنتی ایران چنین پژوهشی الزامی به نظر می رسد. نتایج حاصل از پژوهش این است که شاه نشین نقش بسزایی در طراحی خانه ها و تزئینات بکار رفته داشته و شاه نشین ها با تزئینات خاصی نظیر نقاشی، آیینه کاری، گچبری های، مقرنس کاری نفیس همراه بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها