• تعیین طیف پاسخ کف با استفاده از روش زمان دوام

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/30
  • تعداد بازدید: 341
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تعیین طیف پاسخ کف با استفاده از روش زمان دوام

  با توجه به گسترش روشهای طراحی براساس عملکرد نیاز به روش هایی می باشد که بتوان پاسخ اجزای غیرسازه ای را در سطوح مختلف لرزه ای تعیین کرد. در این مطالعه از روش زمان دوام جهت تعیین طیف پاسخ کف طبقات در سطوح خطر مختلف استفاده شده است. از این طیف می توان برای تعیین نیروی وارد بر اجزای غیرسازهای با پریودهای مختلف استفاده نمود. مدل سه بعدی غیرخطی برای یک سازه فولادی در نرم افزار sap2000 توسعه و تحلیل های زمان دوام بر روی آن انجام شده است. جهت بررسی میزان دقت نتایج حاصل از زمان دوام، تحلیل های تاریخچه زمانی با استفاده از رکوردهای مقیاس شده به دو سطح خطر لرزه ای 475 و 2475 ساله انجام شده است. مقایسه نتایج حاصل از دو روش زمان دوام و تاریخچه زمانی، نشان از دقت مناسب زمان دوام در تخمین طیف پاسخ کف با هزینه محاسباتی حدودا برابر 20 درصد تحلیل تاریخچه زمانی دارد. پاسخ های به دست آمده در محدوده پیوست های از سطوح خطر لرزه ای، امکان استفاده از رویکرد این پژوهش در طراحی بر اساس عملکرد و هماهنگ سازی سطوح عملکرد اجزای سازه ای و غیر سازه ای را فراهم می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها