• مطالعه موردی متغیرهای مؤثر بر احتمال وقوع پدیده کاویتاسیون در سرریز شوت

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/30
  • تعداد بازدید: 452
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مطالعه موردی متغیرهای مؤثر بر احتمال وقوع پدیده کاویتاسیون در سرریز شوت

  یکی از سازه های هیدرولیکی که نقش مهمی را در فراهم نمودن ایمنی کافی سد به هنگام ورود سیلاب به داخل مخزن و تخلیه آن به پایین دست سد ایفاء می کند، سرریزها می باشند. پرکاربردترین سریزها، سرریز شوت است. جریانهای با سرعت بالا و دارای سطح آزاد معمولا در این سرریزها بوجود می آیند که باعث ایجاد فشارهای پایین و احتمال وقوع خرابی های ناشی از پدیده کاویتاسیون در کف و دیواره های کانال انتقال می شوند. پارامترهای مختلفی اثرگذار بر وقوع پدیده کاویتاسیون می باشند. در این تحقیق تأثیر تغییرات دبی و زبری کف و دیواره سرریز با کمک مدل عددی برروی سرریز سد چندیر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاهش ضریب زبری خطر وقوع پدیده کاویتاسیون را افزایش می دهد و با کاهش دبی این خطر به حداقل می رسد. تغییرات شاخص کاویتاسیون نیز با شیب خط انرژی رابطه عکس داشته و با افزایش شیب خط انرژی شاخص کاویتاسیون به کم ترین میزان می رسد. هم چنین تغییرات دبی جریان عامل مهم تری در بررسی وقوع پدیده کاویتاسیون نسبت به زبری کانال (در محدوده جنس مصالح بتنی) می باشد. نقاط تغییر شیب ها در شوت ها نیز محل شروع روند تغییرات کاهشی یا افزایشی شاخص کاویتاسیون می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها