• مقایسه امتیاز تنوع رژیم غذایی و وضعیت نمایه خوردن سالم در دانش آموزان مبتلا به اختلالات روانپزشکی با دانش آموزان سالم در دبیرستان های دخترانه غرب تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/20
  • تعداد بازدید: 236
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مقایسه امتیاز تنوع رژیم غذایی و وضعیت نمایه خوردن سالم در دانش آموزان مبتلا به اختلالات روانپزشکی با دانش آموزان سالم در دبیرستان های دخترانه غرب تهران

  زمینه و هدف: دوران نوجوانی از مهم ترین دوره های زندگی هر فرد است که زیر بنای زندگی بزرگسالی را تشکیل می دهد. افزایش قابل توجه اختلالات روانپزشکی تشخیص داده شده در نوجوانان، نشانگر وضعیتی بحرانی است که توجه هرچه بیشتر پژوهشگران را در جهت پیش گیری و حل مشکلات این گروه سنی می طلبد. محاسبه نمایه خوردن سالم و امتیاز تنوع رژیم غذایی ابزاری مناسب جهت ارزیابی وضعیت تغذیه ای نوجوانان است که می توان از آن در جهت ارزیابی برنامه های مداخله ای پیشگیرانه در دانش آموزان استفاده کرد. روش کار: این مطالعه تحلیلی (مورد-شاهدی) از دی ماه 1395 تا اردیبهشت 1396 روی 284 نفر از دانش آموزان دبیرستان های دخترانه غرب تهران انجام شد. اطلاعات اقتصادی -اجتماعی از طریق

  یک پرسشنامه عمومی پرسیده شد. برای محاسبه امتیاز تنوع رژیم غذایی و نمایه خوردن سالم، از یک پرسش نامه نیمه کمی تکرر مصرف مواد غذایی (ffq) که شامل 147 قلم مواد غذایی بود استفاده گردید. اندازه های تن سنجی توسط محقق اندازه گیری شده و وضعیت روانپزشکی نوجوانان توسط پرسشگری مجرب (روانشناس بالینی) و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته ksads تشخیص داده شد. میزان درشت مغذی ها و ریزمغذی ها توسط نرم افزار excell و تعداد واحدهای مصرفی توسط نرم افزار spss محاسبه شد.

  یافته ها: این پژوهش نشان داد تفاوت قابل توجهی بین گروه مورد (دانش آموزانی که به یکی از اختلالات روانپزشکی مبتلا هستند) و گروه شاهد (دانش آموزان سالم از نظر روانپزشکی) در امتیاز تنوع رژیم غذایی (0.0001(p< و نمایه خوردن سالم (0.002=p)، وجود داشت. هم چنین پایین بودن میزان تحصیلات والدین (0.013=p)، سطح اقتصادی ضعیف خانوار (0.017=p) و عدم مصرف صبحانه (0.0001p<) منجر به افزایش بروز اختلالات روانپزشکی در نوجوانان می شود.

  نتیجه گیری: افزایش امتیاز تنوع رژیم غذایی و بهبود نمایه خوردن سالم، موجب افزایش کیفیت تغذیه نوجوانان، کاهش بروز اختلالات روانپزشکی و در نتیجه بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها