• مقایسه طرحواره رهاشدگی، بدبینی و محرومیت هیجانی افراد متاهل، دارای تعهد زناشویی و عدم تعهد زناشویی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 304
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مقایسه طرحواره رهاشدگی، بدبینی و محرومیت هیجانی افراد متاهل، دارای تعهد زناشویی و عدم تعهد زناشویی

  این پژوهش با هدف مطالعه، مقایسه طرحواره رهاشدگی، بدبینی و محرومیت هیجانی در بین افراد متاهل دارای تعهد زناشویی و عدم تعهد زناشویی انجام گرفته است. برای انجام تحقیق از میان کلیه افراد متاهل شهرستان ملارد در سال 1397 تعداد 100 نفر شامل 50 نفر از افراد با عدم تعهد زناشویی از طریق مراجعه حضوری به دادگاه خانواده شهر ملارد و 50 نفر از افراد عادی متاهل به عنوان افراد دارای تعهد زناشویی انتخاب شدند.

  در این پژوهش از پرسشنامه طرحواره یانگ (ysq-sf) استفاده شده است. پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل انجام شد. نتایج تحلیل داده ها از طریق آزمون تحلیل واریانس نشان داد بین افراد متاهل دارای تعهد زناشویی و عدم تعهد زناشویی از لحاظ ابعاد طرحواره ناسازگاری رهاشدگی، بدبینی و محرومیت هیجانی تفاوت وجود دارد. و میزان مؤلفه های ناسازگاری رهاشدگی، بدبینی و محرومیت هیجانی افراد فاقد تعهد زناشویی بیشتر از افراد داری تعهد زناشویی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها