• بررسی شیوع اضطراب و افسردگی در بیماران قلبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 212
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی شیوع اضطراب وافسردگی در بیماران قلبی

  مقدمه:بیماری های قلبی عروقی دلیل عمده مرگ و میر ناشی از بیماری های غیر واگیر در جهان و ایران هستند.به دلیل شیوع بیماری های قلبی عروقی عوارض این بیماری ها استرس های سایکولوژیک مانند اضطراب و افسردگی می باشد که بروز این استرس ها بدنبال بیماری قلبی،خود سبب تشدید و طولانی شدن بیماری، تداخل در امر درمان و بالاخره تاخیر درامر بهبود می شود. هدف:هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین میزان شیوع اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی می باشد. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی بود که بر روی 300 نفر از بیماران مبتلا به انواع بیماری های قلبی بستری در بخش های قلب و ccu بیمارستان های آموزشی مستقر در شهر خرم آباد در نیمه دوم سال 1397 انجام شد. روش نمونه گیری بصورت در دسترس بود. ابزار گرد آوری اطلاعات شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد اضطراب و افسردگی هامیلتون می باشد. در مطالعه حاضر با در نظر گرفتن نقطه برش 17 برای مقیاس افسردگی هامیلتون و نقاط برش 18-25؛ 25-30 و بالاتر از 30 برای مقیاس اضطراب هامیلتون، میزان شیوع اضطراب و افسردگی بیماران قلبی تعیین گردید.

  یافته ها: بیش تر افراد شرکت کننده در پژوهش زن (34.65) و متاهل بودند. میانگین و انحراف معیار افسردگی و اضطراب در بیماران قلبی مورد پژوهش به ترتیب 12.92± 12.02 و 11.58 ± 19.45 بود. هم چنین 35.30 درصد از بیماران قلبی دچارافسردگی و 51.46 درصد از آن ها دچار اضطراب متوسط تا شدید بودند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه در مطالعه حاضر مشخص گردید که شیوع اضطراب و افسردگی در بیماران قلبی نسبتا بالا می باشد؛لذا به پرسنل درمانی و بخصوص پرستاران که در خط مقدم درمان قرار دارند توصیه می شود به نیاز های جسمانی، روانی عاطفی و مراقبتی بیماران قلبی، در جهت بهبود و کاهش سطح اضطراب و افسردگی آن ها تلاش کنند تا گامی موثر در روند بهبودی، سازگاری و امید به آینده بیماران برداشته باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها