• مقایسه اثرات کاربرد نانوذرات نقره و مس در کنترل بیماری پوسیدگی خشک غده سیب زمینی ناشی از گونه های فوزاریوم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 335
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مقایسه اثرات کاربرد نانوذرات نقره و مس در کنترل بیماری پوسیدگی خشک غده سیب زمینی ناشی از گونه های فوزاریوم

  پوسیدگی خشک فوزاریومی یکی از مهم ترین بیماری های سیب زمینی است. با توجه به روند رو به رشد استفاده از نانوذرات در تولید محصولات مختلف زراعی، تحقیق حاضر کمکی به روشن نمودن اثرات مقایسه ای کاربرد نانوذرات نقره و مس روی رشد و یا کنترل گونه های رایج فوزاریوم عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی می باشد. به این منظور نمونه های دارای علائم پوسیدگی خشک فوزاریومی از انبارهای استان همدان جمع آوری شد. بر اساس ویژگی های مرفولوژیکی قارچ، پنج گونه شامل: f. oxysporum، f. subglutinans، f. semitectum، f. sporotrichioides و f. anthophilum شناسایی شدند.

  در تست های آزمایشگاهی اثرات بازدارندگی نانوذرات شامل (نقره و مس) با غلظت های (صفر، 50، 100 و 200) پی پی ام روی نرخ رشد میسلیومی، تولید اسپوردوشیوم و اسپور قارچ بررسی شد. با افزایش غلظت نانوذرات، اثرات بازدارندگی آن ها روی رشد جدایه ها نیز افزایش یافت. در مقایسه تاثیر تیمارهای نانوذرات، در کنترل رشد میسلیومی گونه های مختلف قارچ فوزاریوم در شرایط invitro بهترین تاثیر را غلظت 100 و 200 پی پی ام نانوذرات مس روی تمامی گونه های مورد بررسی و تیمار 200 پی پی ام نانو ذرات نقره روی تعدادی از گونه ها از خود نشان داده اند. نتایج حاصل از کاربرد نانوذرات مذکور در شرایط انباری نیز نشان داد که نانوذرات مس به خوبی شرایط آزمایشگاهی توانستند بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی غده های سیب زمینی را کنترل کنند. بر اساس نتایج بدست آمده از مجموعه آزمایشات در شرایط انبار و آزمایشگاه و با عنایت به هزینه های تولید کمتر نانوذرات اکسیدمس، به نظر می رسد که کاربرد این نانوذرات (اکسید مس) جهت کنترل پوسیدگی فوزاریومی سیب زمینی نسبت به موارد دیگر بهتر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها