• ارائه مدل ارزیابی فنی ساختمان های مسکونی در حال بهره برداری با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ism) (مطالعه موردی: ساختمان های احداثی کمیته امداد امام خمینی ره)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 169
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارائه مدل ارزیابی فنی ساختمان های مسکونی در حال بهره برداری با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ism) (مطالعه موردی: ساختمان های احداثی کمیته امداد امام خمینی ره)

  ساختمان های در حال بهره برداری دارای سطح کاربری متفاوتی هستند. هر چه میزان کیفیت ساخت و نگهداری مناسب باشد، بهره برداری از ساختمان در سطح بهتری صورت می گیرد. ساختمان هایی که توسط سازمان ها و نهادهای مختلف در کشور ساخته می شوند از نظر کیفیت می توانند نسبت به ساختمان های اصطلاح شخصی ساز متفاوت باشند. در این شرایط معمولاً پروژه های ساختمانی به صورت انبوه بوده و یا مجموعه ای از چند بلوک ساختمانی محدود است. کمیته امداد امام خمینی (ره) یکی از سازمان های حمایتی است که متولی احداث و تامین ساختمان های مسکونی برای نیازمندان تحت حمایت در سطح کشور می باشد.

  در این پژوهش از بعد فنی، ساختمان های مسکونی احداثی این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحلیل صورت گرفته به دو روش آماری (spss) و روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ism) است. جهت شناسایی عوامل در بخش فنی از منابع مختلفی مانند کتب و مقالات مختلف استفاده شده است. در بخش آماری 205 پرسش نامه آماری موفق از مراکز مختلف استانی کشور (دوازده مرکز) اخذ و معیارهای مختلف، توسط نرم افزار (spss) تحلیل شده است. در بخش مدل سازی ساختاری تفسیری، معیارهای مشخص شده از تحلیل آماری، تحلیل و سطوح عوامل مختلف شناسایی و مشخص شده است. در بخش فنی سه سطح، مشخص گردیده است. در بخش پایانی نیز تحلیل "میک مک"  انجام و نوع متغیرهای مشخص شده از نظر مستقل، وابسته، خودمختار و تعاملی مشخص شده است. در انتهای این تحقیق نیز نتایج و راهکارهایی جهت ارزیابی این ساختمان ها از نظر بهره برداری ارائه گردیده تا عوامل بر اساس سطوح مشخص شده، امتیازدهی و اهمیت هر سطح مشخص شده و متولیان ارزیابی بتوانند فرم های ارزشیابی با کیفیت مناسب تر را تهیه نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها