• بررسی اثرگذاری بارگذاری زود هنگام بر مشخصات مکانیکی بتن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 253
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی اثرگذاری بارگذاری زود هنگام بر مشخصات مکانیکی بتن

  یکی از مهم ترین مراحل بارگذاری سازه های بتن آرمه، بارگذاری در حین ساخت می باشد؛ درحالی که هنوز بتن به مقاومت فشاری نهایی خود نرسیده است. برداشتن زود هنگام قالب ها و یا اعمال بارهای زنده پیش بینی نشده ناشی از عملیات ساخت می تواند سبب خسارات و آسیب بر مقاومت فشاری نهایی بتن شود. به عبارتی یکی از موضوعاتی که مطالعات محدودی پیرامون آن انجام شده است، بررسی اثر بارگذاری زودهنگام بر مشخصات مکانیکی بتن ها می باشد. این درحالی است که بارگذاری اولیه می تواند مشخصات مکانیکی بتن را تغییر دهد.

  در این راستا بررسی اثرگذاری بارگذاری زود هنگام نیز مورد توجه محققین قرار گرفته است و مطالعات متعددی در این زمینه صورت پذیرفته است. مطالعه حاضر مهم ترین مطالعاتی که در این زمینه توسط محققین داخل و خارج از کشور انجام شده است، مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج و دستاوردهای حاصل از آن ها ارائه شده است. نتایج حاصل از بررسی مطالعات مختلف نشان داد که بتن در برابر بارگذاری زودهنگام پاسخ های متفاوتی نسبت به حالت های بدون اعمال بارگذاری زودهنگام از خود نشان می دهند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها