• بررسی انعطاف پذیری در مجموعه های مسکونی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 187
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی انعطاف پذیری در مجموعه های مسکونی

  مسکن و سکونت، همواره از شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی هر منطقه تبعیت می کنند. ماهیت، میزان کمبود و وجوه نیازهای سکونتی بر حسب گروه های درآمدی، قشرهای اجتماعی متفاوت است. بدیهی است هر یک به تبع ویژگی های خود، راه حل های متفاوتی را طلب م یکند. یکی از این راه حل ها مسکن انعطاف پذیر می باشد. مسکن انعطاف پذیر باید بتواند به سهولت در برابر تغییرات دوره زندگی پاسخگو باشد. سیستم های ساختمانی نوین در طراحی، انعطاف پذیری معینی را ممکن می سازند و امکان بهبود را به وجود می آورند، در حالی است که سیستم های ساختمانی متداول برای تغییر طراحی نشده اند و هر تغییر شکلی در بنا با تخریب بخش و یا گاه تمامی آن همراه خواهد بود.

  مزایای چنین رویکردی در طراحی قابل ملاحظه است. با توجه به تعریف مسکن، فضای مسکونی باید بتواند شرایط لازم را برای رشد فردی هر یک از افراد خانواده اعم از خرد و بزرگ فراهم آورد. یعنی هر یک از افراد خانه باید قادر باشند برحسب نیازهای روحی و روانی و علایق خود، فضای مناسب و حریم لازم را برای انجام فعالیت ها و کسب آسایش و آرامش بیابند. در عین حال فضای مسکونی باید بتواند محیط لازم را برای برقراری رابطه خانوادگی و هم بستگی آن و حفظ کیان خانواده ایجاد کند. روش عمده بکار رفته در این نوشتار از نوع تحلیلی - توصیفی و جهت گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای بهره برده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها