• بررسی و ارزیابی توده و فضا در شکل گیری بافت شهر جدید عالیشهر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 328
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی و ارزیابی توده و فضا در شکل گیری بافت شهر جدید عالیشهر

  از اصلی ترین اهداف طراحی و برنامه ریزی شهری دستیابی به فضای شهری مطلوب در شهرها می باشد. مللوبیت فضاهای شهری این امکان را به شهروندان می دهد که بتوانند سرزندگی را به فضاها القا کنند بررسی و ارزیابی توده و فضا در شهر های جدید می تواند این سوال راه که " آیا شهر های جدید به میزان کافی فضای شهری سرزنده و مطلوبی را دارا می باشند؟"

  را پاسخ داده و نقاط ضعف و قوت آن را بررسی نماید هدف از این پژوهش پرداختن به مفهوم اساسی توده و فرم، فضا بوده و در ادامه به بررسی این موارد در ساختار شهرها و نحوه شکل گیری و تاثیر گذاری آنان بر بافت شهری پرداخته و سپس این موارد را در محدوده مورد مطالعه خود که شهر جدید عالیشهر می باشد مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است روش تحقیق این پژوهش از روش تحقیق کتابخانه ای جهت بررسی نظریات گوناگون بهره گرفته شده است از روش تحلیل بافت شهر عالیشهر جهت بررسی تغییرات فضاهای عمومی استفاده شده و از روش های مشاهده ای و تحقیق میدانی جهت برداشت اطلاعات شهر جدید عالیشهر کمک گرفته شده است در اخر تحلیلی بر میزان پراکندگی توده و فضای شهر عالیشهر ارائه خواهد داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها