• بررسی نور در معماری سنتی ایران در دو اقلیم گرم و خشک و سرد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 333
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی نور در معماری سنتی ایران در دو اقلیم گرم و خشک و سرد

  نور یک عنصر پراهمیت وضروری در معماری می باشد که زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد. نور و معماری بسیار به هم وابسته اند و در معماری سنتی ایران می توان اهمیت نور را در همه فضاها مشاهده کرد. عناصر زیادی هم چون ارسی ها، پنجره ها، شباک، روزن و...را در فضاهای معماری سنتی مشاهده می کنیم که برای تعامل با نور آفریده شده اند. اما امروزه به دلیل پیشرفت تکنولوژی و تکیه بر آن به فراموشی سپرده شده اند. در هنر معماری نور یکی از اجزایی است که در کنار عناصر و مفاهیم دیگر از قبیل ساختار، نظم فضایی، مصالح، رنگ و...مطرح می شود.

  هدف این تحقیق بررسی نور در خانه های سنتی ایران و تحلیل آن در نمونه های خانه حیدرزاده و خانه طباطبایی در دو اقلیم گرم و خشک و سرد می باشد. این تحقیق به روش تحلیل توصیفی است و روش جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای که به این مسئله پرداخته اند صورت پذیرفته است که نتایج این تحقیق نشان می دهد نور هر اقلیم تنها به همان جا تعلق داشته و ویژگی مکانی مخصوص به خود را دارد. هر دواقلیم درون گرا هستند و هیچ بازشویی در دیوارهای خارجی نمی توان یافت در حالیکه نمای درونی پر ازپنجره هایی است که به حیاط مرکزی روی دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها