• نقش حمل و نقل همگانی در کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک کلانشهرها با استفاده از روش ahp (نمونه موردی شهر تبریز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 293
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله نقش حمل و نقل همگانی در کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک کلانشهرها با استفاده از روش ahp (نمونه موردی شهر تبریز)

  روند رشد شتابان کلان شهرها در جهان، توام با افزایش جمعیت در این شهرها، افزایش سریع وسایل حمل و نقل موتوری به ویژه اتومبیل و استفاده زیاد از آن در شهرهای کشور و مشخصا در کلان شهرها همراه با رشد جمعیت و گسترش بی رویه آن و مشکلات عدیده مدل های حمل و نقل موتوری، باعث بروز مشکلاتی نظیر آلودگی های زیست محیطی، تراکم های ترافیکی زیاد و خسته کننده و ... شده است.

  این پژوهش ابتدا به اهمیت حمل و نقل عمومی از لحاظ مصرف سوخت، آلودگی های زیست محیطی و کاهش ازدحام ترافیک اشاره شده است و بصورت موردی عملکردی شبکه اتوبوسرانی کلان شهر تبریز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است و سهم اتوبوسرانی در آلودگی هوا، تعداد ناوگان، طول تحت پوشش، سرعت شبکه اتوبوسرانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و نیز مقایسه شهر تبریز با استانداردهای دنیا، مقایسه عملکرد شبکه اتوبوسرانی خصوصی و عمومی با یکدیگر و سهم سواری ها در آلودگی هوا بررسی شده است. هدف این پژوهش تعیین مناسب ترین مد حمل و نقل موتوری با در نظر گرفتن شاخص های تاثیرگذار زیست محیطی، ایمنی، اقتصادی می باشد. بدین صورت که بر اساس شاخص های ارائه شده، مدل ahp مورد نظر ساخته و با جمع آوری پرسشنامه از مسئولین و کارشناسان مربوطه، که پایایی پرسشنامه توسط آزمون آلفای کرونباخ بررسی گردیده، وزن هر شاخص مشخص می گردد که در نهایت مد حمل و نقل عمومی با 0.778 نسبت به مد حمل و نقل شخصی 0.222 ارجح تر شناخته شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها