• بررسی موانع به کارگیری مدیران متخصص در سازمانهای ایرانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/26
  • تعداد بازدید: 249
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی موانع به کارگیری مدیران متخصص در سازمانهای ایرانی

  موانع بسیاری در شایسته سالاری و انتخاب مدیران در سازمانها و ارگانهای ایرانی وجود دارد و بالبطع مطالعات کمی و توصیفی زیادی در این زمینه در سطح کشور انجام گرفته است  اما مطالعه در حال حاضر به لحاظ اینکه مصاحبه به شیوه کیفی و با رو ش مصاحبه در بین کارکنان سازمانهای مختلف انجام گرفت نشان داد.

  که در سازمانهای ایرانی 1- پیچیدگی-های قانونی و مدیریتی سازمان که (قوانین و آئین نامه و سیاست سازمانی و خودختاری مدیران در انتخاب و انتصاب ) 2- بسترهای سازمانی ( گردش شغلی و مباحث مربوط به جانشین پروری ) 3- فرهنگ موجود در سازمان (تفکرساختاری و اثر بخشی مدیران ) 4- تحقیقات و آموزشهای غیر اصولی و دون نیازسنجی و بالاخر 5- عوامل خارجی در روند انتخاب و انتصاب مدیران می توانند دخیل یا مخل باشند. و این عوامل فرایند انتصاب و انتخاب مدیران را با مشکلات و پیچیدگی های بالقوه ای مواجه ساخته اما از میان این سازمانها، سازمانهایی بودند که با صراحت تمام اظهار داشتند که در روند انتصاب مدیران همیشه لابی گری و سفارش وجود اما برخی سازمانها با توجه به روند رو به رشد علم مدیریت ضوابط و قواعد علمی و سازمانی را در انتصاب و انتخاب مدیران در سازمان پیاده می ساختند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها