• تحلیل استاتیکی یک غشاء مربعی به روش های اجزاء محدود و تفاضلات محدود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/03/15
  • تعداد بازدید: 163
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحلیل استاتیکی یک غشاء مربعی به روش های اجزاء محدود و تفاضلات محدود

  بسیاری از سازه های مهندسی بر روی خاک ساخته می شوند. پی ها، ریل های راه آهن، خطوط انتقال انرژی و مانند این ها از این دسته هستند. غشاءها بر روی خاک به ایفای نقش پیش گیرانه جهت مقابله با تنش های مخرب می پردازند که همانند یک پارچه عمل می کنند و بسته به شرایط استفاده، کاربردهای متفاوتی دارند. بنابراین، واکاوی چنین سازه هایی بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش، یک غشاء مربعی که دارای لبه های گیردار و تحت بارهای استاتیکی می باشد. واکاوی خواهد شد. برای این منظور، از مجموعه روش های عددی قدرتمند اجزای محدود و تفاضلات محدود استفاده می شود و پاسخ تقریبی مسأله بدست خواهد آمد. پس از آن با ارائه جداولی به مقایسه و راستی آزمایی پرداخته می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها