• اهمیت جایگاه مدیریت آموزشی در آموزش عالی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 153
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اهمیت جایگاه مدیریت آموزشی در آموزش عالی

  مدیریت و رهبری از ارکان هر سازمان و جامعه ای است. نیاز به مدیریت و رهبری در همه ی زمینه های فعالیت اجتماعی، محسوس و حیاتی است. این نیاز، به ویژه در نظام های آموزشی اهمیت بسیار دارد، زیرا آموزش نقش اساسی در گردش امور جامعه و تداوم و بقای آن برعهده دارد و رهبری و مدیریت اثربخش، لازمه تهیه و اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی نتیجه و کیفی است. با وجودی که در دنیای امروز یکی ازاهداف بسیار مهم مدیریت آموزشی کمک به افراد است تا در جستجوی معنا و هدف برآیند ، متأسفانه به دلیل تسلط و حاکمیت رویکردهای کمیتی و قابل اندازه گیری وازنظر مالی واقتصادی سودمند، مقولاتی نظیر توسعه ر وحی فراگیران، ارزش های ذاتی درعلوم انسانی، اجتماعی، زبان ها، هنرهای زیبا، ادبیات و فلسفه، جذابیت یادگیری و تحقیق، به سادگی نادیده گرفته می شوند یا مورد غفلت واقع گردند و یا بسیار کم اهمیت ارزیابی شوند. اهمیت علوم انسانی و اجتماعی را در خصوص پتانسیل این علوم برای توسعه تحلیل های ادراکی ارزشمند و مهارت های ارتباطی که برای یک هویت بالغ و رشد یافته ضروری است، بایستی در برنامه های توسعه آموزش عالی مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است که براساس نتایج بدست آمده اهمیت جایگاه مدیریت آموزشی در آموزش عالی، تبیین و مورد بررسی قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها