• بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری آب شرب شهرهای کازرون و فیروزآباد در استان فارس

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 108
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری آب شرب شهرهای کازرون و فیروزآباد در استان فارس

  خورندگی ورسوب گذاری یکی از شاخص های مهم در ارزیابی کیفی آب است، بروز پدیده خورندگی ورسوب گذاری، اقتصاد،  صنعت تصفیه وانتقال وتوزیع آب را در برخی مواقع مختل می کند خورندگی باعث مشکلات زیر می شود  ورود محصولات جانبی به داخل آب آشامیدنی، مشکلات بهداشتی، کاهش عمر لوله ها،  کاهش دبی لوله ها، کاهش کارایی شیر ها واتصالات،  رشد باکتریها،  بالا رفتن کدورت آب شده وکیفیت آب را از نظر ظاهری کاهش می دهد. این مطالعه در شهر های ساوه و دلیجان به منظور محاسبه اندیس های خوردگی(لانژلیه،  رایزنر، خورندگی و پوکوریوس) با استفاده از پارامترهای سختی کلسیم،  قلیائیت  کل،  جامدات محلول،  درجه حرارت، ph  وphs ،  مطابق جدول استاندارد و با توجه به جمعیت انجام گرفت. 33 نمونه(10نمونه  کازرون و 32نمونه  فیروزآباد) گرفته شود،  تعداد نمونه های مورد نیاز براساس جمعیت تحت پوشش در9 ماهه اول سال 92 انتخاب شده است.  در شهر  کازرون و فیروزآباد به ترتیب میانگین درجه حرارت(21.9و22) و ph ( 7.41 و7.32 ) سختی کلسیم (101.8، 64.1 )، t. d. s(408.3، 197.5) قلیائیت (180.8، 231.5)، میانگین عددی اندیس لانژلیه (0.266-) و (0.344-) اندیس رایزنر (7.96) و (7.9)،  اندیس پوکوریوس (7.32) و(7.53)،  اندیس خورندگی (11.58) و (11.55) می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده از محاسبه این اندیس ها،  خورنده بودن آب شبکه های مورد مطالعه ثابت و نشان داده شد.  به منظور کنترل خوردگی پیشنهاد می شود که بررسی آزمایشگاهی وضعیت سیستم توزیع آب آشامیدنی برای تنظیم فاکتورهای موثری مثل phانجام شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها