جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
25 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 25 مقاله
  توضیحات : دانشیار دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی منابع طبیعی
  • گرایش : محیط زیست
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها