جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
94 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 94 مقاله
  توضیحات : استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : عمران
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها