جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی زیست سلولی مولکولی(ژنتیک)، دانشگاه پیام نور واحد اهواز، اهواز، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زیست شناسی
  • گرایش : ژنتیک
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها