جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
18 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 18 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی مدیریت دولتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت دولتی
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها