جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
19 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 19 مقاله
  توضیحات : استادیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی منابع طبیعی
  • گرایش : آبخیزداری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها