جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی اموزش ابتدایی، گرایش علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان(پردیس شهید باهنر کرمان)
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : علوم تربیتی
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها