جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
14 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 14 مقاله
  توضیحات : استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور واحد جزیره قشم
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت بازرگانی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها