جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
7 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه ارومیه
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 7 مقاله
  توضیحات : دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم دانشگاه ارومیه، ارومیه
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زمین شناسی
  • گرایش : زمین شناسی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها