جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
7 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه یزد
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 7 مقاله
  توضیحات : استاد گروه جغرافیا دانشگاه یزد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : جغرافیا
  • گرایش : جغرافیا
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها