جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
20 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 20 مقاله
  توضیحات : رییس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی سازمان عمران شهرداری مشهد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : سازه
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها