جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
23 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 23 مقاله
  توضیحات : دانشیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : -
  • گرایش : -
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها