جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه ارومیه
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، پردیس دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • گرایش : تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها