جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه سمنان
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه سمنان، سمنان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : دامپزشکی
  • گرایش : فیزیولوژی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها