جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 4 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد مرمت بافت ها و بناهای تاریخی، مدرس دانشگاه پیام نور اهواز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : تاریخ
  • گرایش : تاریخ
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها