جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
16 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 16 مقاله
  توضیحات : دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، خوزستان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : معماری
  • گرایش : معماری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها