جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تبریز
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی ارشد بیوشیمی بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : دامپزشکی
  • گرایش : دامپزشکی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها