جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : گروه علوم قرآن و حدیث، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : الهیات و معارف اسلامی
  • گرایش : علوم قرآن و حدیث
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/03/08
مقالات جدیدترین رویدادها