جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
29 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 29 مقاله
  توضیحات : استاد گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : عمران
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها