جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
26 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تبریز
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 26 مقاله
  توضیحات : استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز و ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : عمران
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/03/08