جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
11 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تهران
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 11 مقاله
  توضیحات : دانشیار، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : نقشه برداری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها