جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه شهرکرد
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 4 مقاله
  توضیحات : کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی عمران دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : عمران
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها