جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، گروه ژئوماتیک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : جغرافیا
  • گرایش : جغرافیا
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها