جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : فوق لیسانس، کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت منابع آب، گروه مهندسی آّب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
  جزئیات بیشتر
  • رشته : -
  • گرایش : -
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها