جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد آموزش و پرورش تطبیقی و معاون آموزش ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش قروه –کردستان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : آموزش و پرورش تطبیقی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها