جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکترای تخصصی زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : زراعت
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها