جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد علوم تحقیقات تهران شهرسازی گرایش برنامه ریزی منطقه ای
  جزئیات بیشتر
  • رشته : معماری
  • گرایش : برنامه ریزی منطقه ای
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29