جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 4 مقاله
  توضیحات : فوق لیسانس گروه آموزشی ژنتیک، مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زیست شناسی
  • گرایش : ژنتیک
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29